KURS STRESSHANTERING            KURS NACKSKADADE
    KURSER VÅREN 2016                       

 REFERENSER

 

Stress? Stelhet? Värk? Yrsel? Kronisk smärta? Du kan bli fri från den.

Oavsett hur länge du har haft dina besvär är det aldrig för sent att börja

Genom samtal, uppbyggande träning och tekniker för egen kontroll, lär du dig att balansera din kropp och utveckla ditt sinne.

The science of how you control the body and mind through your knowledge