PRESTATION

 

 

Ordet prestation kan ha olika betydelse för oss beroende på vad vårt liv innehåller. Idrottarens prestation är exempelvis jämförbart med den yrkesarbetande som vill prestera i sitt yrkesliv. Samma funktioner påverkar vår förmåga att prestera: Att kunna vara närvarande och fokuserad och få tillgång till sina kunskaper och sin erfarenhet och kunna göra sitt bästa. 

Stelhet, smärta, gamla och nya skador påverkar hela vår kropp och förmågan att prestera men det behöver inte påverka oss för alltid!. 

Spänningar, förväntan, önskan att prestera och stress kan ytterligare förstöra vår upplevelse. Några personers närvaro kanske stör ditt fokus bara genom att de är där?  En yttre oro, som stress hemma på jobb gör att du inte är riktig närvarande i det du gör? Eller når du inte din optimala prestation vid tävling eller viktiga sammanhang? Kanske har du svårare att prestera när det verkligen gäller för dig?

Vad händer? Du får inte få tillgång till sina egna resurser, du vet att du kan, men kan ändå inte göra ditt bästa. Frustrationen och besvikelsen är stor. Du kan inte längre prestera som du önskar och börjar ställa dig frågor: Varför? Jag vet ju att jag kan!

Detta är vanliga frågeställningar jag möter i möten med mina klienter Genom samtal diskuterar vi din unika situation. Vi hittar teknikerna som hjälper just dig att öka din kroppskontroll och närvaro. Du får lära dig att ta kontroll över de effekterna som stressen har på din prestation. Du kommer stärka ditt mentala fokus, din förmåga att behålla dig själv i mental och fysisk balans och maximera din förmåga att prestera vid alla tillfällen.

Läs mer här om idrottsskador och stress