Kurs i stresshantering 

Våren 2016

Medveten andning, Mentala tekniker, Naturen som vägledare och Mindfulness under rörelse 

 Läs kommenter här från tidigare deltagare

Varmt välkommen till grundkurs i Stresshantering som kommer att hållas i

Blå huset, en plats för Inspiration och Utveckling för kropp och själ,

som ligger i en unik miljö i Häckeberga naturreservat. 

 

Den moderna människan utsätts hela tiden för olika situationer av stress vilket påverkar oss mentalt och ger spänningar, stelhet och värk i muskler och leder. Detta leder i sin tur till att vår energi, prestation och närvaro i vårt dagliga liv starkt påverkas. Medvetenhet om hur hjärnan och kroppen reagerar på stress ger dig förmågan att ta kontroll av stressens negativa påverkan. Genom ny medvetenhet och vägledning lär du dig återskapa och behålla din inre balans, närvaro och styrka. 

Kursen fördelas på två tillfällen, två heldagar. Möjlighet finns sedan att gå fördjupningskursen på en dag.

1. Dag 1 Lördag 9 april kl 9.30-17 Introduktion med föreläsning och inledning övningar

2. Dag 2  Lördag 23 april kl 9.30-17 Fortsättning medvetenhet och övningar

3. Fördjupning Lördag 7 maj kl 9.30-17 Fördjupning mentala tekniker stresshantering.

Max 8 deltagare per kurs. Kursledare: Charlotte Almö

Pris: Kurs 2 heldagar, kursmaterial, fika fm och em 1 900 kr ( ink moms) Fördjupningsdag inkl kursmaterial, fika fm och em 950 kr (ink moms). Alla tre kursdagarna, inkl kursmaterial och fika 2 500 kr. Vid anmälan inbetalas 950 kr och resterande senast kursstart till postgiro 529221-4 eller bankgiro 456-6972 (mejla mig om du vill dela upp betalningen). Begränsat antal platser! Anmälan är bindande. Frågor och anmälan till Charlotte Almö info@pilatesforlife.se eller på telefon 070-776 34 68

Medveten andning

Genom att lära dig ta kontroll över din andning kan du använda andningstekniker för att öka ditt fokus och lösgöra spänningar i kroppen. Medveten andning är ett kraftfullt redskap och fantastisk metod som används framgångsrikt i olika situationer över hela världen.

Naturen som vägledare

Naturens läkande kraft och förmåga att leda oss till inre balans är sedan urminnes tider väl känt. Du lär dig hur du kan ta tillvara på dessa möjligheter på bästa sätt och öppna upp ditt inre för nya möjligheter för kontakt med din inre vägvisare.

Mindfulness under rörelse

Under vägledning och harmonisk musik vägleds ni till att öka er medvetenhet om hur ni kan ta kontroll kroppens påverkan av stress. Tillsammans med vår andning och medvetna rörelser balanserar vi vår kropp, får minskade spänningar och rörelsefrihet. Ett redskap föregenkontroll, minskad stress och ökad energi.

Mentala tekniker

Med kunskap om andningstekniker som grund kan du utveckla dig vidare med övningar och mentala tekniker för att snabbt kunnaförsätta sin kropp i balans och ytterligare öka din närvaro vid situationer som kräver att du har tillgång till hela din kapacitet. Tekniker lärs ut från en grundläggande nivå som ger förutsättningar för vidare praktik på egen hand.

 

Charlotte Almö, arbetar för att inspirera och förmedla till andra hur de kan påverka och skapa balans och öka sitt välbefinnande i vardagen och i arbetslivet.Charlotte har flera års erfarenhet av att ha väglett personer i olika livssituationer till ökat välbefinnande. Genom flera års studier i andningstekniker, kroppsbalansering, idrottspsykologi , idrottscoaching och kommunikativt ledarskap kan hon på ett unikt sätt förmedla om hur vi kan öka vårt välbefinnande genom medvetenhet och kroppskontroll.